Styrelse & revisor

Bolagets styrelse består av tre ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Patric Perenius Styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.
Ledamot i Archelon Natural Resources AB:s styrelse sedan 2021. Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Blue Lake Minerals AB (publ), Nickel Mountain AB. Antal aktier serie A: 156 695, serie B: 128 830

Tore Hallberg Styrelseledamot, VD

Född 1950, geolog, Göteborg.
Ledamot i Archelon Natural Resources AB:s styrelse sedan 2021.
Andra styrelseuppdrag: Arc Mining AB (publ), Arc Gladhammar AB
Antal aktier serie A: 200 195, serie B: 330 603

My Simonsson Styrelseledamot

Född 1976, advokat, Bovallstrand.
Ledamot i Archelon Natural Resources AB´s styrelse sedan 2021. Ett flertal styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag. Innehav i Archelon: Inga.

Ludvig Kollberg Revisor

Född 1985, auktoriserad revisor Far.
Moore Stephens KLN AB, Göteborg.
Bolagets revisor sedan 2021.

IR-kontakt

Tore Hallberg, VD
[email protected]
0706-23 73 90

Prenumerera

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.