Bolagsstämmor

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Archelon Natural Resources höllårsstämma den 3 juni 2024 kl. 9.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut

Kallelse till extra bolagsstämma 8 december 2023

Kallelse till extra bolagsstämma den 8 december 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Fullständig förslag till beslut

Fullmaktsformulär

ANR Kallelse Extra bolagsstämma 2023-12-08

IR-kontakt

Tore Hallberg, VD
[email protected]
0706-23 73 90

Prenumerera

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.