Aktien

Handel i bolagets B-aktier sker på NGM NORDIC SME under kortnamnet ALONNR B.

AK A (ISIN-kod SE0016101984)

356 895

AK B (ISIN-kod SE0016101992)

11 277 976

Totalt antal aktier

11 634 871

NGM Nordic SME
Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

IR-kontakt

Tore Hallberg, VD
[email protected]
0706-23 73 90

Prenumerera

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.