Hem

Välkommen till Archelon

Bolagets affärsidé är att skapa mervärden för dess aktieägare genom att investera i projekt inom råvarusektorn. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. B-aktien är sedan januari 2014 upptagen till handel på AktieTorget under benämningen ALON B. Styrelsens säte är Göteborg, där även huvudkontoret är beläget.

 

Nyheter & Investor relations