Hem

Välkommen till Archelon

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 400 aktieägare. B-aktien är sedan januari 2014 upptagen till handel på AktieTorget under benämningen ALON B. Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn.

Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Genom att investera i projekt och bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede finns möjlighet till god värdetillväxt. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

 

Läs mer om Archelons dotterbolag
Nickel Mountain Resources AB  
http://se.nickelmountain.se/

logo nm small

Nyheter & Investor relations